सम्पर्क

बिगुल न्यूजमा कुनै समाचार,लेख , फोटो, भिडियो वा प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नु परेमा , निम्न ठेगाना प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:

बिगुल न्यूज
काठमाडौँ, नेपाल
Email: [email protected]