सम्पर्क

बिगुल न्यूजमा कुनै समाचार,लेख , फोटो, भिडियो वा प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नु परेमा , निम्न ठेगाना प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:

बिगुल न्यूज
काठमाडौँ, नेपाल

Phone: 01-4621504
Email:  bigulnews@gmail.com