“मलाई फसाउन खोजियो, आफ्नै मान्छेले फसाउन खोजे”

काठमाडौँ – गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोक पुगेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफूलाई फसाउन खोजिएको बताएका छन्। सिन्धुपाल्चोकमा शनिबार आयोजना गरिएको बधाइ कार्यक्रममा बोल्दै आफूलाई फसाउन आफ्नै मान्छेहरु लागिपरेको बताएका हुन्।

जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकले शनिबार सिन्धुपाल्चोकमा बधाइ कार्यक्रम आयोजना गरेको र सोहि कार्यक्रममा बोल्दै सापकोटाले आफूलाई फसाउन आफ्नै मान्छेहरु लागिपरेको बताए।

;efd’vsf] kbaxfnL
sf7df8f}F, !# df3 -/f;;_ M gjlgjf{lrt ;efd’v clUgk|;fb ;fksf]6f ;f]daf/ l;+xb/jf/df kb jxfnL kl5 ;~rf/sdL{ ;Fu k|lts[of lbg’x’Fb} . t:jL/ M gjLg kf}8]n , /f;; .

सभामुख सापकोटा आफूलाई फसाउन आफ्नै मान्छे लागिपरेको दाबी गर्दै शत्रुहरुसँग लड्न आफू सक्षम र प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारे। उनले मुलुकमा दक्षिणपन्थी हावी भएको पनि बताए।

यस्तै सापकोटाले इमानदारिता र देशभक्तिका साथ लोकतान्त्रिक पद्दतिअनुसार सभामुख पदको जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताए। संसदमा अलपत्र रहेका धेरै विधेयकलाई किनारा लगाउन लागिपर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे।

“सभामुख पद साझा हो। इमानदारिता र देशभक्तिका साथ लोकतान्त्रिक पद्दतिअनुसार काम गर्छु।”,सभामुखले भने।

प्रकाशित : शनिबार, माघ २५, २०७६०७:५१

“बाबु-आमाले छोरीलाई दिएको दाइजो खोसेर लोकतन्त्र बलियो हुन्छ?”